Głównej zawartości

 

Park Jakubowo-rewitalizacja

Olsztyn, 2013-11-15

 

 INFORMACJA

 

DOT. REWITALIZACJI PARKU JAKUBOWO W OLSZTYNIE

 

                W związku z podawanymi w dniu dzisiejszym w regionalnych mediach informacji dotyczącej rzekomej niezgody na planowaną rewitalizację zabytkowego parku JAKUBOWO w Olsztynie

 

                     Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, iż zajmował stanowisko w sprawie w/w zabytku w styczniu 2010 r., w związku z wnioskiem firmy działającej z upoważnienia Prezydenta Miasta – w załączeniu treść skan pisma WM WKZ.

 

                Zgodnie z informacją przedstawioną we wniosku zlecenie obejmowało:

       ·         studium wykonalności,

      ·         program funkcjonalno-użytkowy,

      ·         dokumentację dot. oceny oddziaływania na środowisko,

      ·         inwentaryzację szczegółową zieleni.

 

   Ze strony właściciela zabytku tj. Gminy Olsztyn  - do dnia dzisiejszego nie wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia na prace związane z rewitalizacją parku JAKUBOWO, co skutkuje brakiem możliwości zajęcia stanowiska przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Nadmieniam, że zarówno Wojewódzki Konserwator Zabytków jak i Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nie mieli dotychczas okazji wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie, upoważniając tym samym Prezydenta Olsztyna do cedowania odpowiedzialności na tut. organ.

 

 

Barbara Zalewska
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki
Konserwator Zabytków

 

jpg1.jpg

jpg2.jpg