Głównej zawartości

 

Most św Jakuba

 

Olsztyn, 2013-12-13

     W związku z ogłoszeniem przez Gminę Olsztyn konkursu architektoniczno-urbanistycznego na połączenie Parku Podzamcze, Parku Centralnego i Placu Jedności Słowiańskiej (fragment plant) przy jednoczesnej przebudowie mostu Św. Jakuba oraz ulic S. Pieniężnego i S. Staszica w Olsztynie. Numer ogłoszenia: 247813 - 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o treści dotychczasowych stanowisk organu w sprawie przebudowy mostu Św. Jakuba oraz ulic S. Pieniężnego i S. Staszica w Olsztynie.

 

pdf20131216093009-most_sw_Jakuba.pdf