Głównej zawartości

Zabytek Zadbany 2014r.

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków infomuje, iż rozpoczeła się edycja ogólnopolskiego konkursu "Zabytek Zadbany 2014".

Konkurs skierowany jest do tych właścicieli obiektów zabytkowych, którzy opiekę nad nimi sprawują w sposób wzorowy i godny propagowania.

Nadzór nad konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dzidzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

Regulamin konkursu, kryteria oceny wniosku oraz formularz niezbędny do zgłoszenia obiektu do konkursu znajduje się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

 Na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa

http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/

 dostępne są: regulamin konkursu, kryteria oceny wniosku oraz formularz niezbędny do zgłoszenia obiektu do konkursu.

Wnioski można składać w terminie do dnia 5 lutego 2014r.