Głównej zawartości

Konkurs HERITAGE PLUS

     Zapraszamy do zapoznania się z informacją nt. konkursu HERITAGE PLUS, realizowanego z udziałem środków Komisji Europejskiej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach działania ERA-NET Plus on Cultural Heritage and Global Change Research. Celem konkursu jest sfinansowanie międzynarodowych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów z zakresu badań nad dziedzictwem kulturowym. Instytucją pośredniczącą we wdrażaniu programu w Polsce jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ).

Więcej informacji oraz regulamin konkursu HERITAGE PLUS na stronie www.nimoz.pl/pl/dzialalnosc/heritage-plus