Głównej zawartości

Prace zostały wykonane w oparciu pozwolenie nr 366/2012 Warmińsko-Mazurskie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z dn. 31.05.2012r. Zakończone odbiorem W-MWKZ 23.12.2014r. przez Wojciecha Molgę, Szymona Bakalarczyka oraz Paulinę Gwiazdę.

Prace w roku 2014 obejmowały konserwację trzech witraży przedstawiające postaci Mojżesza, Abla oraz Abrahama. Secesyjne witraże wykonał w 1887r. Christoph Rings z Koeln i są one obecnie nielicznymi zachowanymi pracami artysty. Każdy z witraży posiada ornamenty roślinne, kartusz z inskrypcją biblijną oraz jest bogaty w symbolikę teologiczną.

W roku 2015 zostanie wykonana konserwacja kolejnych witraży ze scenami figuralnymi ukazującymi m.in.: Narodzenie Jezusa, Jana Chrzciciela, Eliasza i Anioła oraz Józefa Namiestnika Egiptu.

 

Prace wykonywane przez:

Mgr Sławomir Oleszczuk – konserwator dzieł sztuki, witrażysta

witraże w k...
witraże w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela w Głotowie witraże w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela w Głotowie
witraże w k...
witraże w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela w Głotowie witraże w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela w Głotowie
witraże w k...
witraże w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela w Głotowie witraże w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela w Głotowie
witraże w k...
witraże w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela w Głotowie witraże w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela w Głotowie