Głównej zawartości

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje o rozpoczęciu edycji ogólnopolskiego konkursu „ZABYTEK ZADBANY 2015”. Konkurs skierowany jest do tych właścicieli obiektów zabytkowych, którzy opiekę nad nimi sprawują w sposób wzorowy i godny propagowania.

                Zabytek, przy którym prace konserwatorskie ukończono w latach 2010 – 2014, można zgłosić w jednej z pięciu kategorii:

  1. utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu;
  2. rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu;
  3. adaptacja obiektów zabytkowych;
  4. architektura i konstrukcje drewniane (kategoria specjalna);
  5. architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki (kategoria specjalna).

Szczegóły konkursu, w tym regulamin, kryteria oceny wniosku oraz formularz niezbędny do zgłoszenia obiektu do konkursu, dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa (www.nid.pl).

Zgłoszenia konkursowe należy przesłać do sekretariatu konkursu, na adres Oddziału Terenowego NID w Olsztynie, ul. 11 Listopada 4, 10-104 Olsztyn.

 

 

Termin składania wniosków do 5 lutego 2015r. (decyduje data stempla pocztowego).