Głównej zawartości

            Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków z żalem zawiadamia o odejściu dr hab. Ewy Roznerskiej - Świerczewskiej wieloletniego pracownika naukowo - dydaktycznego Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu i wieceprzewodniczącej Warmińsko - Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków.

img108

 

W załączeniu pożegnalny list Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

img112