Głównej zawartości

              W dniu 5 października 2015r., Pani  Barbara Zalewska - Wojewódzki Konserwator Zabytków wraz z pracownikami WUOZ w Olsztynie dokonała odbioru części prac konserwatorskich dotyczących odkrytych polichromii ściennych we wnętrzach cerkwi prawosławnej p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim, na które dotacji celowej udzieliło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odbiór dotyczył również remontu klatek schodowych w obu wieżach kościoła.

Poniżej zamieszczono klika zdjęć z w/w odbioru prac.