Głównej zawartości

     Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym.

Konkurs skierowany jest do właścicieli i zarządców obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

     

         Termin składania aplikacji upływa 26 września 2016 roku.

 

         Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie pod adresem:

 

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=3166

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu:

  1. Regulamin konkursu
  2. Formularz zgłoszenie