Głównej zawartości

               Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków, informuje, iż wydane zostały dwie książki w ramach projektu DoM - Dziedzictwo obok Mnie. Wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnych, realizowanego wspólnie przez ostatnie trzy lata przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i jego norweski odpowiednik, Dyrekcję ds. Dziedzictwa Kulturowego (Riksantikvaren).

          Pierwsza z książek, Dziedzictwo obok Mnie - inspiracje do działań lokalnych, oprócz informacji o projekcie, jego uczestnikach oraz wynikach badań opinii społecznej w Polsce i Norwegii dotyczących dziedzictwa kulturowego, zawiera omówienie dobrych przykładów lokalnych działań związanych z dziedzictwem kulturowym podejmowanych przez samorząd gminny, lokalną społeczność, przedsiębiorców czy muzea. Omówione w książce działania mogą stać się dla Państwa inspiracją jak opiekować się lokalnym dziedzictwem i jak je wykorzystywać dla dobra mieszkańców zarządzanego przez Państwa terenu.

Druga książka, Dziedzictwo obok Mnie - poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach została przygotowana przez ekspertów NID, naukowców i praktyków zajmujących się dziedzinami istotnymi z punktu widzenia zarządzania dziedzictwa. Jej celem jest wsparcie samorządów, lokalnych organizacji pozarządowych i wszystkich tych, którzy chcieliby właściwie chronić lokalne dziedzictwo i tak nim zarządzać aby skutecznie służyło rozwojowi społecznemu i gospodarczemu gminy. Książka stanowi kompendium praktycznej wiedzy niezbędnej w procesie zarządzania dziedzictwem. Znajdują się w niej zalecenia i wskazówki jak identyfikować elementy lokalnego dziedzictwa, jak szacować ich wartości, jak je włączać w proces strategicznego planowania rozwoju. Poradnik omawia także prawa i obowiązki gminy związane z dziedzictwem wynikające z obowiązujących ustaw i aktów wykonawczych.

Prezentuje też cały wachlarz metod i narzędzi, które mogą być pomocne przy rozwijaniu lokalnej przedsiębiorczości, partycypacji społecznej, edukacji i promocji lokalnego dziedzictwa. Poradnik podpowiada także gdzie szukać środków na działania podejmowane przy zabytkach.

Jednocześnie informujemy o bezpłatnych szkoleniach dla samorządów z zakresu zarządzania dziedzictwem, przygotowywanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, w ramach Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2014-2017. Od 27 czerwca 2016 r. na stronie internetowej http://rejestracja.zabytek.plbędzie dostępna ankieta elektroniczna, do której wypełnienia serdecznie Państwa zachęcam. Wypełnione przez Państwa ankiety pomogą nam zaplanować zakres tematyczny szkoleń i ich logistykę do Państwa realnych potrzeb i możliwości.