Głównej zawartości

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków, przedstawia komunikat MKiDN ws. ochrony zieleni zabytkowej opublikowanym na ministerialnej stronie internetowej w dniu 23.12.2016r.

 

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi uchwalonej przez Sejm RP z inicjatywy grupy posłów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, oraz ustawy o lasach i wobec braku możliwości przedstawienia stanowiska do projektu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego informujemy, że przepisy przedmiotowej ustawy, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. nie zwolnią z obowiązku uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie jakiejkolwiek zmiany w obrębie historycznej zieleni zabytkowej, w szczególności parków, ogrodów, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, jordanowskich i cmentarzy, pozostającej pod ochroną konserwatorską.

 

 

źródło: http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/komunikat-mkidn-ws.-ochrony-zieleni-zabytkowej-6968.php