Głównej zawartości

Warminsko - Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, iż od 1 stycznia 2018r. weszły w życie przepisy ustawy z 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1595) dotyczące poszukiwania zabytków. 

Szczegóły zmian przedstawione w artykule umieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: http://mkidn.gov.pl/pages/posts/poszukiwanie-zabytkow-po-1-stycznia-2018-r-8053.php