Głównej zawartości

Remont dachu korpusu nawowego Kościoła p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Barcianach dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prace zostały wykonane w oparciu pozwolenie nr 239/2014 Warmińsko-Mazurskie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z dn. 26.03.2014r. Zakończone odbiorem W-MWKZ 07.10.2014r. przez Wojciecha Molgę, Kamila Szczepkowksiego oraz Paulinę Gwiazdę. Prace obejmowały remont więźby dachowej wraz z wymianą elementów uszkodzonych oraz konserwację i wymianę dachówek. Należy nadmienić, iż jedynie ¼ dachówek podlegała wymianie, natomiast ¾ pokrycia dachowego stanowi oryginalna karpiówka. Obecnym proboszczem jest ks. mgr Juliusz Czapiewski.

Prace wykonywane przez:

Paweł Lewszyk – wykonawca robót budowlanych

Marcin Bejnar – kierownik robót budowlanych

Marcin Ciborowski – inspektor nadzoru budowlanego

Katarzyna Polak - konserwator