Głównej zawartości

 

 

     WARMIŃSKO – MAZURSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW informuje, iż Generalny  Konserwator Zabytków i Główny Konserwator Przyrody zajęli wspólne stanowisko odnośnie ochrony i opieki nad krajobrazami kulturowymi, układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, dziełami budownictwa obronnego, cmentarzami, zabytkami archeologicznymi wraz z towarzyszącą im zielenią, a także parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni.

 

W załączeniu stanowisko GKZ i GKP:

 

pdfGKP, GKP.pdf