Głównej zawartości

 

Debata w Pałacu Prezydenckim

 

     29 czerwca 2011 r. w, Pałacu Prezydenckim, na Forum Debaty Publicznej – Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski  - odbyła się debata poświęcona Pomnikom Historii w Polsce.

 

     W obecności Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego środowisko konserwatorskie w tym wojewódzcy konserwatorzy zabytków z całego kraju, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, organizacji społecznych, jak również eksperci, dyskutowali na temat problematyki finansowania przez Państwo i wykorzystania w promocji narodowej  zabytków, uznanych za Pomniki historii.

   

Podczas Debaty podjęta została próba odpowiedzi na następujące pytania:

- jak uwypuklić bogactwo wartości zdeponowanych w pomnikach historii jako obiektach wzmacniających poczucie więzi społecznych i tożsamości kulturowej?

- jak sprawić, aby odpowiedzialność za pomniki historii poprzez rozwój turystyki i działalności kulturalnej przyczyniła się do wzrostu gospodarczego regionu?

- jak poszerzyć możliwości finansowania pomników historii? Jak usprawnić współpracę instytucji państwowych, samorządu, organizacji społecznych, właścicieli oraz sektora publicznego na rzecz pomników historii?

- jak wykorzystać pomniki historii jako instrument promocji Polski w świecie? Jak sprawić, aby pomniki historii zagościły na stałe w świadomości Polaków?

 

     Profesor doktor habilitowany Jacek Purchla, Przewodniczący Rady Ochrony Zabytków podkreślił, że dziedzictwo to nie tylko materialne dobra kultury, ale też nasza pamięć i tożsamość. Istotą nowej filozofii państwa wobec dziedzictwa, powinno być, zdaniem profesora Jacka Purchli, harmonijne wykorzystanie dziedzictwa jako potencjału prorozwojowego. Przewodniczący Rady Ochrony Zabytków dodał, że już dziś mówi się o dziedzictwie jako produkcie turystycznym, zasobie prorozwojowym, narzędziu budowania marki, czy narzędziu promowania spójności społecznej.

 

     Prezydent Miasta Zamość, Marcin Zamoyski podkreślił w swoim wystąpieniu, że największym problemem jest brak funduszy przeznaczanych właśnie na obiekty wpisane na Listę Pomników Historii oraz Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości. Prezydent Zamościa podkreślił, że Kraków jako jedyny wśród wpisanych na listę UNESCO ma wsparcie finansowe z budżetu państwa, a inne zabytki, choć są w znacznie gorszej sytuacji finansowej, tego wsparcia nie mają.

 

     Po tym wystąpieniu temat finansowania zabytków w Polsce przez Państwo zdominował debatę.

 

     Od 1994 roku na listę Pomników Historii wpisano 43 obiekty. Tytuł ten, nadawany przez Prezydenta RP, oznacza nadanie zabytkowi prestiżowej rangi ze względu na jego wartość dla kultury narodowej.

 

Pomniki Historii na Warmii i Mazurach:

 

Zespół Katedralny we Fomborku

Został uznany za Pomnik Historii Zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8 września 1994 r.

„Grunwald – Pole Bitwy”

Uznane za Pomnik Historii 17 września 2010 r. Pole Grunwaldzkie upamiętnia jedną z największych średniowiecznych bitew historii Polski i Europy rozegraną 15 lipca 1410 r.

Kanał Ostródzko-Elbląski

Ponad 80-kilometrowy kanał jest jedynym na świecie nieprzerwanie działającym urządzeniem wodnym wykorzystującym system zabytkowych pochylni, dzięki którym statki pokonują ok. 100 metrową różnicę wysokości. Rozporządzeniem Prezydent RP uznany za Pomnik Historii 14 stycznia 2011 r.