Głównej zawartości

 

Zaproszenie na konferencję prasową

 

     Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków wspólnie z dyrektorem Archiwum Archidiecezji Warmińskiej ks. prof. dr hab. Andrzejem Kopiczko zapraszają w dniu 20 czerwca 2011 roku na konferencję prasową. Konferencja odbędzie się w siedzibie Archiwum Archidiecezji Warmińskiej przy ulicy Kopernika 47 w Olsztynie o godzinie 11.30. Na konferencji zaprezentowane zostaną archiwalia z zespołu akt Acta Episcopalia, które zostały poddane konserwacji profilaktyczno - zachowawczej, na którą Wojewódzki Konserwator Zabytków w ubiegłym roku udzielił dotacji. Zaprezentowane księgi oprócz wartości informacyjnych związanych z administrowaniem Warmią, posiadają również bardzo cenne walory artystyczne. Ponadto, przekazane zostaną po konserwacji trzy jednostki archiwalne, będące dziełem Mikołaja Kopernika, które przekazane zostaną na wystawę do Berlina z okazji Prezydencji Polski w Unii Europejskiej.